Máy đo khí

 • Máy đo khí CO Lutron PCO-350
  Máy đo khí CO Lutron PCO-350

  Xuất xứ: Đài Loan

  Giá tại Đăng Khoa: 3.500.000 VNĐ
  Máy đo khí CO LUTRON pco-350 là máy chuyên dụng dùng để đo khí chính xác cao và đáng tin cậy, may do khi O LUTRON pco-350 la may chuyen dung dung de do khi voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo khí giá rẻ, may do khi gia re, máy đo khí CO, may do k
 • Máy đo khí O2 lutron PO2-250
  Máy đo khí O2 lutron PO2-250

  Xuất xứ: Đài Loan

  Giá tại Đăng Khoa: 4.500.000 VNĐ
  Máy đo khí O2 lutron PO2-250, giá Máy đo khí O2 lutron PO2 250,lutron PO2-250,lutron PO2 250 giá máy đo oxy trong không khí PO2-250
 • MÁY ĐO KHÍ MX 2100
  MÁY ĐO KHÍ MX 2100

  Xuất xứ: Oldham - Pháp

  Giá tại Đăng Khoa: Liên hệ
  Máy đo khí OLDHAM MX 2100 là máy chuyên dụng dùng để đo khí chính xác cao và đáng tin cậy, may do khi OLDHAM MX 2100 la may chuyen dung dung de do khi voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo khí giá rẻ, may do khi gia re, máy đo khí, may do khi
 • MÁY ĐO KHÍ APEX
  MÁY ĐO KHÍ APEX

  Xuất xứ: Casella - Anh

  Giá tại Đăng Khoa: Liên hệ
  Máy đo khí CASELLA APEX là máy chuyên dụng dùng để đo khí chính xác cao và đáng tin cậy, may do khi CASELLA APEX la may chuyen dung dung de do khi voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo khí giá rẻ, may do khi gia re, máy đo khí, may do khi
 • MÁY ĐO KHÍ C16 PORTASEN II
  MÁY ĐO KHÍ C16 PORTASEN II

  Xuất xứ: Ati - Mỹ

  Giá tại Đăng Khoa: Liên hệ
  Máy đo khí ATI C16 Portasen II là máy chuyên dụng dùng để đo khí chính xác cao và đáng tin cậy, may do khi ATI C16 Portasen II la may chuyen dung dung de do khi voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo khí giá rẻ, may do khi gia re, máy đo khí, may do
 • MÁY ĐO KHÍ TESTO 335
  MÁY ĐO KHÍ TESTO 335

  Xuất xứ: Testo - Đức

  Giá tại Đăng Khoa: Liên hệ
  Máy đo khí TESTO 335 là máy chuyên dụng dùng để đo khí chính xác cao và đáng tin cậy, may do khi TESTO 335 la may chuyen dung dung de do khi voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo khí giá rẻ, may do khi gia re, máy đo khí, may do khi
 • MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HQ210
  MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HQ210

  Xuất xứ: Kimo - Pháp

  Giá tại Đăng Khoa: Liên hệ
  Máy đo khí KIMO HQ210 là máy chuyên dụng dùng để đo khí chính xác cao và đáng tin cậy, may do khi KIMO HQ210 la may chuyen dung dung de do khi voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo khí giá rẻ, may do khi gia re, máy đo khí, may do khi
 • MÁY ĐO KHÍ AQ110
  MÁY ĐO KHÍ AQ110

  Xuất xứ: Kimo - Pháp

  Giá tại Đăng Khoa: Liên hệ
  Máy đo khí KIMO AQ110 là máy chuyên dụng dùng để đo khí chính xác cao và đáng tin cậy, may do khi KIMO AQ110 la may chuyen dung dung de do khi voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo khí giá rẻ, may do khi gia re, máy đo khí, may do khi
 • MÁY ĐO KHÍ CO50
  MÁY ĐO KHÍ CO50

  Xuất xứ: Kimo - Pháp

  Giá tại Đăng Khoa: Liên hệ
  Máy đo khí KIMO CO50 là máy chuyên dụng dùng để đo khí chính xác cao và đáng tin cậy, may do khi KIMO CO50 la may chuyen dung dung de do khi voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo khí giá rẻ, may do khi gia re, máy đo khí, may do khi
 • MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ KIMO HQ-210
  MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ KIMO HQ-210

  Xuất xứ: Kimo - Pháp

  Giá tại Đăng Khoa: Liên hệ
  Máy đo nhiệt độ độ ẩm KIMO HQ-210
 • MÁY ĐO RÒ RỈ KHÍ GA DF 110
  MÁY ĐO RÒ RỈ KHÍ GA DF 110

  Xuất xứ: Kimo-Pháp

  Giá tại Đăng Khoa: Liên hệ
  Máy đo khí KIMO GA DF 110 là máy chuyên dụng dùng để đo khí chính xác cao và đáng tin cậy, may do khi KIMO GA DF 110 la may chuyen dung dung de do khi voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo khí giá rẻ, may do khi gia re, máy đo khí, may do khi