Sản phẩm nổi bật

 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG 2330 LX
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG 2330 LX

  Xuất xứ: Sew – Đài Loan

  Giá: 2.300.000 VNĐ
  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Máy đo ánh sáng SEW 2330LX là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang SEW 2330LX la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sang gia re
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG LX-1108
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG LX-1108

  Xuất xứ: Lutron Đài loan

  Giá: 3.000.000 VNĐ
  Giá thị trường: 3.600.000 VNĐ
  Máy đo ánh sáng LUTRON LX-1108 là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang LX-1108 la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sang gia re
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG LX - 107
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG LX - 107

  Xuất xứ: Lutron - Đài Loan

  Giá: 3.200.000 VNĐ
  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Máy đo ánh sáng LUTRON LX-107 là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang LUTRON LX-107 la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sang g
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 201
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 201

  Xuất xứ: Tenmars-Đài loan

  Giá: 1.260.000 VNĐ
  Giá thị trường: 1.560.000 VNĐ
  Máy đo ánh sáng Tenmars TM-201 là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang Tenmars TM-201 la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sang
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 202
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 202

  Xuất xứ: Tenmars-Đài Loan

  Giá: 1.452.000 VNĐ
  Giá thị trường: 1.752.500 VNĐ
  Máy đo ánh sáng Tenmars TM-202 là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang Tenmars TM-202 la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sang
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 203
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 203

  Xuất xứ: Tenmars-Đài Loan

  Giá: 4.130.000 VNĐ
  Giá thị trường: 4.830.000 VNĐ
  Máy đo ánh sáng Tenmars TM-203 là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang Tenmars TM-203 la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sang
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM-204
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM-204

  Xuất xứ: Tenmars-Đài loan

  Giá: 1.260.000 VNĐ
  Giá thị trường: 1.560.000 VNĐ
  Máy đo ánh sáng Tenmars TM-204 là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang Tenmars TM-204 la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sang
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 205
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 205

  Xuất xứ: Tenmars-Đài Loan

  Giá: 1.540.000 VNĐ
  Giá thị trường: 1.740.000 VNĐ
  Máy đo ánh sáng Tenmars TM-205 là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang Tenmars TM-205 la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sang
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 206
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 206

  Xuất xứ: Tenmars-Đài Loan

  Giá: 1.850.000 VNĐ
  Giá thị trường: 2.155.000 VNĐ
  Máy đo ánh sáng Tenmars TM-206 là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang Tenmars TM-206 la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sang
 • Máy đo vi khí hậu lutron LM-8102
  Máy đo vi khí hậu lutron LM-8102

  Xuất xứ: Lutron-Đài Loan

  Giá: 4.500.000 VNĐ
  Máy đo vi khí hậu lutron LM-8102, may do vi khi hau lutron lm-8102, máy đo vi khí hậu lm-8102, may do vi khi hau lm-8102, may do nhiet do lm8102, may do toc do gio lm8102
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 207
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 207

  Xuất xứ: Tenmars-Đài Loan

  Giá: 1.925.000 VNĐ
  Giá thị trường: 2.225.000 VNĐ
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 208
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 208

  Xuất xứ: Tenmars-Đài Loan

  Giá: 11.812.000 VNĐ
  Giá thị trường: 12.050.000 VNĐ
  Máy đo ánh sáng Tenmars TM-208 là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang Tenmars TM-208 la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sang
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 209
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 209

  Xuất xứ: Tenmars-Đài Loan

  Giá: 2.712.000 VNĐ
  Giá thị trường: 2.912.500 VNĐ
  Máy đo ánh sáng Tenmars TM-209 là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang Tenmars TM-209 la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sang
 • Máy đo tốc độ gió Lutron YK-2005AM
  Máy đo tốc độ gió Lutron YK-2005AM

  Xuất xứ: Đài Loan

  Giá: 6.500.000 VNĐ
 • MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 201L
  MÁY ĐO ÁNH SÁNG TM 201L

  Xuất xứ: Tenmars-Đài Loan

  Giá: 1.540.000 VNĐ
  Giá thị trường: 1.840.000 VNĐ
  Máy đo ánh sáng Tenmars TM-201L là máy chuyên dụng dùng để đo ánh sáng với độ chính xác cao và đáng tin cậy, may do anh sang Tenmars TM-201L la may chuyen dung dung de do anh sang voi do chinh xac cao va dang tin cay, máy đo ánh sáng giá rẻ, may do anh sa
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 »